FlyCompens.com

Cennik

1.Postanowienia ogólne

Wszystkie terminy użyte w niniejszym Cenniku są dokładnie opisane w Warunkach Świadczenia Usług. Cennik ten obejmuje wyłącznie opłaty związane z Rozporządzeniem dotyczącym kompensacji za opóźnienia lotów. W przypadku, gdy FlyCompens oferuje dodatkowe usługi, odpowiednie opłaty są ustalane zgodnie z osobnymi warunkami.

2.Bezpłatne składanie Wniosków

FlyCompens przetwarza Wnioski bez pobierania opłat, nawet jeśli nie uzyskano odszkodowania od przewoźnika lotniczego.

Wynagrodzenie dla FlyCompens Po pomyślnym złożeniu Wniosku i uzyskaniu odszkodowania, uzgodniona część odszkodowania zostanie potrącona z wypłaconego przez linię lotniczą świadczenia.

3.Prowizje FlyCompens:

a) Dla lotów do 1 500 km z odszkodowaniem w wysokości 250 EUR, prowizja FlyCompens wynosi 87,5 EUR (z VAT).

b) Dla lotów wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 km oraz innych lotów o długości 1500-3500 km z odszkodowaniem w wysokości 400 EUR, prowizja FlyCompens wynosi 140 EUR (z VAT).

c) Dla pozostałych lotów z odszkodowaniem w wysokości 600 EUR, prowizja FlyCompens wynosi 210 EUR (z VAT).

d) Dla innych kwot odszkodowania, prowizja FlyCompens wynosi 35% uzyskanej kwoty (z VAT). Działania prawne W przypadku braku porozumienia z linią lotniczą lub w innych sytuacjach, w celu bardziej skutecznego uzyskania odszkodowania, FlyCompens może wszcząć postępowanie sądowe i zastosować dodatkową prowizję na pokrycie kosztów sądowych (np. opłaty, tłumaczenia, obsługa prawna, koszty administracyjne).

TrasaWartość należnego odszkodowaniaWartość prowizji z VATKwota dla klienta
do 1500 km250 EUR87,5 EUR162,5 EUR
1500 – 3500 km400 EUR140 EUR260 EUR
powyżej 3500 km600 EUR210 EUR390 EUR

4.Prowizje FlyCompens w przypadku działań prawnych:

a) Dla lotów do 1 500 km z odszkodowaniem w wysokości 250 EUR, prowizja FlyCompens wynosi 125 EUR (z VAT).

b) Dla lotów wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 km oraz innych lotów 1500-3500 km z odszkodowaniem w wysokości 400 EUR, prowizja FlyCompens wynosi 200 EUR (z VAT).

c) Dla pozostałych lotów z odszkodowaniem w wysokości 600 EUR, prowizja FlyCompens wynosi 300 EUR (z VAT).

d) Dla innych kwot odszkodowania, prowizja FlyCompens wynosi 50% uzyskanej kwoty (z VAT).

TrasaWartość należnego odszkodowaniaWartość prowizji z VATKwota dla klienta
do 1500 km250 EUR125 EUR125 EUR
1500 – 3500 km400 EUR200 EUR200 EUR
powyżej 3500 km600 EUR300 EUR300 EUR

5.Podatek od towarów i usług (VAT)

Zasady dotyczące stosowania podatku VAT są określone przez obowiązujące przepisy prawne i zostaną zastosowane zgodnie z ustawodawstwem.

Aktualizacja: 13.11.2023