Kategorie
Blog

Wpływ Brexitu na Prawa Pasażerów i Odszkodowania za Opóźnione Loty w Europie

Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, miał szerokie konsekwencje w wielu aspektach życia codziennego, w tym także w branży lotniczej. Pasażerowie korzystający z połączeń lotniczych pomiędzy Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej muszą być świadomi, że zasady dotyczące praw pasażerów i odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty uległy pewnym zmianom. W tym artykule przeanalizujemy, jakie konkretne zmiany zaszły po Brexicie i jakie są ich konsekwencje dla podróżnych.

1. Prawo Unii Europejskiej a Brexit

1.1. Regulacje UE dotyczące praw pasażerów lotniczych

Przed Brexitem, pasażerowie podróżujący pomiędzy Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej byli chronieni przez Rozporządzenie (WE) nr 261/2004, które określa prawa pasażerów w przypadku opóźnienia, odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład. Przepisy te gwarantowały pasażerom różne formy rekompensaty w zależności od długości opóźnienia i dystansu lotu.

1.2. Zmiany po Brexicie

Po Brexicie, Wielka Brytania opuściła wspólny rynek i unii celnej, co oznacza, że przestała być zobowiązana do przestrzegania prawa UE. Jednakże, aby uniknąć chaosu i zapewnić ciągłość ochrony konsumentów, Wielka Brytania wprowadziła własne przepisy, które w dużej mierze są oparte na wcześniejszych regulacjach unijnych.

2. Nowe Przepisy w Wielkiej Brytanii

2.1. Ochrona Pasażerów po Brexicie

Wielka Brytania przyjęła ustawę The Air Passenger Rights and Air Travel Organisers’ Licensing (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, która wprowadza krajowe przepisy dotyczące ochrony praw pasażerów. Nowe przepisy są bardzo podobne do unijnych regulacji, zapewniając pasażerom prawo do odszkodowania w przypadku opóźnień, odwołań lotów i odmowy przyjęcia na pokład.

2.2. Różnice w Przepisach

Mimo podobieństw, istnieją pewne różnice. Na przykład, brytyjskie przepisy mogą być zmieniane niezależnie od prawa UE, co oznacza, że w przyszłości mogą pojawić się różnice w wysokości odszkodowań lub warunkach ich przyznawania. Ponadto, brytyjscy pasażerowie podróżujący wewnątrz UE mogą podlegać przepisom unijnym, a nie krajowym.

3. Odszkodowania za Opóźnione Loty

3.1. Pasażerowie Podróżujący z i do Wielkiej Brytanii

Dla pasażerów podróżujących z lub do Wielkiej Brytanii, obowiązują nowe brytyjskie przepisy. Odszkodowania są przyznawane na podobnych zasadach jak wcześniej, tj. w zależności od długości opóźnienia i dystansu lotu. W przypadku opóźnienia powyżej trzech godzin, pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro, w zależności od odległości.

3.2. Pasażerowie Podróżujący wewnątrz UE

Pasażerowie podróżujący wyłącznie wewnątrz UE nadal podlegają unijnym przepisom. Oznacza to, że loty z jednego kraju UE do drugiego są regulowane przez Rozporządzenie (WE) nr 261/2004. Jeśli jednak lot rozpoczyna się lub kończy w Wielkiej Brytanii, mogą obowiązywać przepisy brytyjskie.

4. Konsekwencje dla Linii Lotniczych

4.1. Linie Lotnicze z UE

Linie lotnicze z siedzibą w UE, które obsługują połączenia z lub do Wielkiej Brytanii, muszą przestrzegać zarówno przepisów UE, jak i brytyjskich. Może to prowadzić do pewnych komplikacji administracyjnych i wymagać dostosowania polityki odszkodowań.

4.2. Linie Lotnicze z Wielkiej Brytanii

Linie lotnicze z siedzibą w Wielkiej Brytanii muszą przestrzegać nowych krajowych przepisów dotyczących odszkodowań. Mogą również podlegać przepisom unijnym, jeśli operują loty wewnątrz UE. Może to prowadzić do podwójnych regulacji, co zwiększa koszty i obciążenia administracyjne.

5. Praktyczne Porady dla Pasażerów

5.1. Jak Składać Reklamacje

Pasażerowie, którzy chcą ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot, powinni postępować zgodnie z następującymi krokami:

  1. Sprawdź przepisy: Upewnij się, czy obowiązują przepisy brytyjskie czy unijne, w zależności od trasy lotu.
  2. Zbierz dokumenty: Zachowaj bilety, karty pokładowe i inne dokumenty potwierdzające opóźnienie.
  3. Skontaktuj się z linią lotniczą: Złóż reklamację bezpośrednio u przewoźnika, najlepiej w formie pisemnej.
  4. Skorzystaj z pomocy: W przypadku trudności, skontaktuj się z organizacją ochrony konsumentów lub firmą specjalizującą się w uzyskiwaniu odszkodowań lotniczych.

5.2. Wartość Ubezpieczenia Podróżnego

Rozważ wykupienie ubezpieczenia podróżnego, które obejmuje opóźnienia i odwołania lotów. Ubezpieczenie to może pokryć dodatkowe koszty, takie jak zakwaterowanie, posiłki i transport alternatywny, co może być szczególnie przydatne w przypadku długotrwałych opóźnień.

6. Perspektywy na Przyszłość

6.1. Możliwe Zmiany w Przepisach

W przyszłości mogą pojawić się zmiany w przepisach dotyczących odszkodowań za opóźnione loty, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w UE. Ważne jest, aby pasażerowie byli na bieżąco z najnowszymi przepisami i regulacjami, aby wiedzieć, jakie mają prawa i jak mogą ubiegać się o odszkodowanie.

6.2. Wpływ Pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na branżę lotniczą, w tym na przepisy dotyczące odszkodowań za opóźnione i odwołane loty. Wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa i ograniczeń w podróżach może wpłynąć na przyszłe regulacje i prawa pasażerów.

Podsumowanie

Brexit miał znaczący wpływ na prawa pasażerów lotniczych i odszkodowania za opóźnione loty. Chociaż nowe przepisy w Wielkiej Brytanii są bardzo podobne do wcześniejszych regulacji unijnych, pasażerowie muszą być świadomi pewnych różnic i możliwych przyszłych zmian. Linie lotnicze muszą dostosować się do nowych wymogów, a pasażerowie powinni być przygotowani na ewentualne komplikacje administracyjne. Warto być na bieżąco z najnowszymi przepisami, aby w pełni korzystać z przysługujących praw i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas podróży.